KNF szuka operatorów piaskownicy regulacyjnej FinTech

share on:

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła nabór na operatorów specjalnego środowiska prawnego do testowania innowacyjnych modeli biznesowych w sektorze technologii finansowych (FinTech). Zgłoszenia przyjmowane są do 9.11.2018.

Piaskownica, tzw. regulatory sandbox, to jedna ze strategii budowania otoczenia prawnego do rozwoju innowacji. Polega na utworzeniu środowiska umożliwiającego świadomy i kontrolowany projektów biznesowych, które nie wpisują się w istniejące regulacje lub brak dla nich dedykowanych rozwiązań legislacyjnych. Jak podaje KNF „piaskownica FinTech będzie działała w modelu zdecentralizowanym, w ramach którego informatyczne środowiska testowe są udostępnione przez akceleratory startupów, instytucje finansowe, fundacje lub inne podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje, zwane Operatorami Piaskownicy.”

Piaskownica adresowana jest do podmiotów planujących rozpoczęcie działalności na rynku finansowym (startupy), które posiadają nieprzetestowany, innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informacyjnych (IT) oraz do podmiotów oferujących już pewne rozwiązania na rynku finansowym (podmioty nadzorowane – instytucje finansowe), które chcą prowadzić dalsze testy w celu wypracowania nowych usług lub modeli biznesowych.

 

Wymagania (wyciąg z Regulaminu):

Podmiot zamierzający zostać Operatorem Piaskownicy, lub jego pracownicy i
współpracownicy muszą spełnić następujące wymagania:
1) zapewnienia środowisko testowe przystosowane do testowania innowacyjnych
rozwiązań,
2) posiada zasoby umożliwiające zbudowanie własnego informatycznego środowiska
testowego, korzysta ze środowiska testowego innego podmiotu (zarówno środowiska
informatycznego jak i rzeczywistego) lub opiera środowisko testowe na testach
funkcjonalnych prowadzonych w środowisku rzeczywistym opartym na rzeczywistych
klientach,
3) posiada kadrę z kwalifikacjami oraz doświadczeniem w zakresie testowania rozwiązań
innowacyjnych (głównie w zakresie FinTech),
4) zapewnia procedurę raportowania do UKNF o wynikach testów oraz postępach Podmiotu
Testującego,
5) posiada plan inkubacji podmiotów z sektora FinTech,
6) posiada doświadczenie w inkubacji podmiotów FinTech, które po inkubacji działały na
rynku lub zostały wdrożone w instytucji finansowej lub uzyskały minimalną pulę
klientów niezbędną dla rozpoczęcia działalności,
7) posiada doświadczenie w prowadzeniu/organizowaniu szkoleń dla podmiotów sektora
FinTech,
8) posiada plan szkolenia dla podmiotów z sektora FinTech dotyczący m.in. zagadnień
związanych z prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, zarządzaniem
ryzykiem (w tym bezpieczeństwem infrastruktury środowiska teleinformatycznego),
wymogami prawnymi działalności regulowanej, przetwarzania danych osobowych,
przeciwdziałania praniu pieniędzy,
9) posiada regulacje wewnętrzne określające zasady naboru Podmiotów Testujących, przeprowadzania oraz zakończenia testów,
10) określił zasady i procedury nadzoru nad Podmiotem Testującym,
11) określił zasady ustalania planu testów, w tym parametrów i scenariuszy testów, 12) określił zasady raportowania przez Podmiot Testujący,
13) opracował metody weryfikacji i oceny Podmiotu Testującego, w tym wprowadził odpowiednie regulacje wewnętrzne,
14) posiada regulację określającą czynności związane z pozytywnym lub negatywnym zakończeniem testów,
15) umożliwia symulowanie rzeczywistych zachowań klientów, korzystających z rozwiązania, w tym zachowań oszukańczych, lub wsparcie w pozyskiwaniu klientów testowych.
16) wspomaga Podmiot Testujący w procesie pozyskania finansowania na rozwój innowacyjnego rozwiązania (np. przeprowadzenie szkoleń z udziałem funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów lub możliwość zaprezentowania się przed nimi).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KNF: Piaskownica Regulacyjna KNF

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply