Zmiany w SEC po opóźnieniach z wdrożeniem CROWDFUND Act

share on:

Podpisany przez Prezydenta Obamę pakiet ustaw stymulujących gospodarkę poprzez wsparcie mikroprzedsiębiorczości JOBS Act zawierał także CROWDFUND Act. Jest to specjalna ustawa regulującą udziałowe finansowanie społecznościowe, która do dziś nie została zaimplementowana.

Przyjęcie CROWDFUND Act (zobacz polskie tłumaczenie) zostało ogłoszone przez administrację Prezydenta Obamy jako jeden z elementów wspierania małej przedsiębiorczości, niwelowania luki kapitałowej, ale także reakcji na głos społeczności zainteresowanej rozwojem crowdfundingu przy zachowaniu ochrony inwestorów. W gotowości do umożliwienia pozyskiwania kapitału w ten sposób jest wiele platform, ale na chwilę obecną nie mogą one prowadzić działalności.

Wraz z przyjęciem ustawy, SEC (Securities Exchange Comission, amerykański odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego) został zobowiązany do opracowania szczegółowych rozporządzeń umożliwiających jej praktyczne stosowanie. Ten proces trwa już ponad pół roku i nie zapowiada się na jego szybką finalizację. W ramach prac nad szczegółowymi rozwiązaniami, propozycje SEC zostały skrytykowane jako zaprzaczające idei stojącej za CROWDFUND Act (min. wymóg statusu brokera papierów wartościowych, którego uzyskanie jest kosztowne i trudne). Przedłużające się prace stały się jedną z przyczyn zmiany na stanowiska szefa SEC. Mary Schapiro, która rządziła Komisją od pokryzysowego roku 2009 ustąpiła miejsca mianowanej wczoraj Elisse Walter.

Przedstawiciele największej w USA organizacji branżowej CfIRA (Crowdfund Intermediary Regulatory Advocates) pozytywnie oceniają tę nominację.

Wierzę, że Walter będzie poważnym adwokatem implementacji JOBS Act. Dotyczasowe doświadczenia, odbyte spotkania i otwartość do dyskusji z reprezentantami branży sprawia, że jesteśmy pozytywnie nastawieni do dalszego rozwoju sytuacji – komentuje Candice Klein.

Trudno przewidzieć datę faktycznego uwolnienia crowdfundingu udziałowego w USA. Kilkadziesiąt portali czeka na określenie przez SEC szczegółowych procedur i przepisów. Mimo dobrych intencji, podpisanie przez Obamę pakietu ustaw JOBS Act tak naprawdę zablokowało rozwój tej branży na co najmniej kilkanaście miesięcy.

Źródło obrazka: http://blog.willis.com

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

1 Comment

Leave a Reply