Biały Dom popiera crowdfunding

share on:

Prezydent Obama opublikował dokument pt. „American Jobs Act”, który poza wymiarem politycznym i przedwyborczym zawiera istotny element dotyczący finansowania społecznościowego. Jeden z najważniejszych obszarów tematycznych dokumentu to część dotycząca ułatwienia dostępu do kapitałów do innowacyjnych firm o dużym potencjale wzrostowym. Dostrzeżono tam zjawisko crowdfundingu i wydaje się, że po licznych staraniach i lobbowaniu za legalizacją crowdfundingu o charakterze udziałowym, istnieje duża szansa na akceptację wyjątkowego traktowania tej metody finansowania przedsięwzięć.

W oficjalnym oświadczeniu Departamentu Nauki i Polityki Technologicznej (?) znajduje się poniższy fragment:

As part of the President’s Startup America initiative, the Administration will work to unlock this capital through smart regulatory changes that are consistent with investor protection.  This means reducing the disproportionately high costs that smaller companies face when going public, as well as raising the cap on “mini” public offerings (Regulation A) from $5 million to $50 million.  It also means responsibly allowing startups to raise money through “crowdfunding” – gathering many small-dollar investments that add up to as much as $1 million.  Right now, entrepreneurs like these bakers and these gadget-makers are already using crowdfunding platforms to raise hundreds of thousands of dollars in pure donations – imagine the possibilities if these small-dollar donors became investors with a stake in the venture.

Przypomnę, że środowisko związane z crowdfundingiem w USA walczy o akceptację wyjątku podatkowego, tzw. Crowdfunding Exemption. Ma on umożliwiać gromadzenie środków do 100 000 USD, przy maksymalnej płatności od jednej osoby w wysokości 100 USD, a jednocześnie nie stanowić oferty publicznej. Działania mają pozwolić na wykorzystanie finansowania społecznościowego jako źródła kapitału wysokiego ryzyka o charekterze udziałowym, bez interwencji SEC (organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym), tak jak miało to miejsce w przypadku BuyaBeerCompany.

Jeżeli po organach nadzoru, politykach Kongresu, Senatorach i licznych grupach wpływów udało się zainteresować polityków na tyle, że crowdfunding jest elementem średnioterminowych planów (lub obietnic), to wszystko wskazuje, że w USA inicjatywa zmiany prawa w zakresie finansowania społecznościowego może się powieść.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

2 komentarze

Leave a Reply