Tag: icfa

Obie organizacje stanowiły ciała doradcze i lobbingowe w obszarze finansowania społecznościowego, aktywne szczególnie w trakcie procesu legislacyjnego, który...