Crowdfunding FAQ

Na tej stronie dowiesz się najważniejszych informacji na temat tego czym jest crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe!

Co to jest finansowanie społecznościowe?

Finansowanie społecznościowe to źródło kapitału dostarczanego przez szeroką społeczność wirtualną, która chce wesprzeć kreatywnego pomysłodawcę. Zgromadzone w ten sposób środki mogą wynieść od kilkuset do nawet kilku milionów złotych.

Crowdfunding to „rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono kapitałodawców, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku”. [Karol Król, Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce]

„Wśród różnych podejść definicyjnych, można wyróżnić pewne cechy, które umożliwiają odróżnienie finansowania społecznościowego sensu stricto od innych mechanizmów, w tym fundraisingu. zbiórek publicznych, darowizn i innych:

 • Pieniądze – finansowanie społecznościowe opiera się na przekazaniu gotówki, praktycznie zawsze w zdematerializowanej formie.
 • Cel – jasno określone jest przeznaczenie środków oraz efekty ich wydatkowania.
 • Szeroka społeczność – informacja o projekcie jest dostępna dla bardzo dużego grona osób, przeważnie każdego, do kogo dotrze.
 • Open call – możliwość wsparcia projektu jest prezentowana w sposób otwarty, kierowana do nieoznaczonego adresata i nienakładająca ograniczeń w dostępie.
 • ICT – cały proces gromadzenia kapitału odbywa się przy wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych.
 • Lepsze warunki – pozyskanie kapitału wiąże się z warunkami bardziej korzystnymi, niż ogólnodostępne na rynku dla danego projektodawcy.
 • Świadczenie zwrotne – każdorazowo za udzielenia wsparcia finansowego każdej osobie i firmie, która go dokona oferowane jest świadczenie zwrotne. Może ono przyjąć różną formę, ale nie może mieć ona jedynie charakteru emocjonalnego.” [Karol Król, Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Warszawa 2013]

Na całym świecie funkcjonuje ponad 1600 portali, które umożliwiają opisanie projektu, określenie nagród dla wspierających i ich cen, celu finansowego i zbieranie środków na realizację własnych przedsięwzięć biznesowych, społecznych i kulturalnych.

W roku 2015 dzięki mechanizmowi finansowania społecznościowego Internauci sfinansowali w Unii Europejskiej projekty na łączną kwotę 5,1 miliarda dolarów.

Jakie projekty mogą pozyskać finansowanie?

Finansowanie może pozyskać każde przedsięwzięcie – charytatywne, kulturalne, społeczne i biznesowe – jeżeli tylko uda się namówić do wsparcia społeczność. Wymaga to dobrego przygotowania, budowania wiarygodności, transparentności i przede wszystkim zaangażowania. Do banku po pieniądze też trzeba się wybrać i namęczyć by je otrzymać!

Finansowanie społecznościowe umożliwia przetestowanie zainteresowania pomysłem i pozyskanie kapitału na jego realizację. Należy jednak pamiętać, że wspierającym każdorazowo należy się bonus wynikający z realizacji projektu.

Jak wygląda sytuacja prawna w Polsce?

Crowdfunding w Polsce jest w pełni legalny, natomiast wymaga przygotowania od strony prawnej i podatkowej. Z tego powodu zaleca się by korzystać z usług portali finansowania społecznościowego, które zapewniają ochronę i mają sprawdzony model prawny.

Zmianą ustawodawstwa w tym zakresie w Polsce zajmuje się Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, postulując szereg zmian prawnych, które dodatkowo uproszczą pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem Internetu.

Jak przygotować projekt?

Przygotowanie projektu finansowania społecznościowego jest zadaniem ciekawym, stosunkowo łatwym, ale wymagającym dużego zaangażowania. Poszczególne portale narzucają określony format wyglądu projektu, ale każdorazowo składa się on z następujących elementów:

 • tytuł – chwytliwy, dość krótki i wyjaśniający czego dotyczy projekt;
 • opis – szczegółowa prezentacja projektu, doświadczenia jego autora, sposobu realizacji, warto dodać ciekawe zdjęcia, filmy, czy wizualizacje;
 • video – element nieobowiązkowy, ale pomagający przedstawić projekt i zachęcić do wsparcia;
 • cel finansowy – minimalny budżet realizacji projektu, należy ustalić go tak, by zrealizować przedsięwzięcie bez obniżania jego jakości, ale warto by był jak najmniejszy, gdyż jego osiągnięcie warunkuje czy projekt zakończy się sukcesem;
 • nagrody – bonusy dla wspierających w zamian za wpłaty wynikające z realizacji projektu, mogą być to produkty lub usługi (bilet, egzemplarz książki, płyta CD), unikalne wartości (wstęp na plan zdjęciowy, autograf, umieszczenie nazwiska w napisach końcowych) lub akcje (w przypadku crowdfundingu udziałowego).

Warto zaplanować także działania promocyjne, które sprawią, że o projekcie dowie się wiele osób, napiszą o nim media, a Internauci będą zainteresowani uczestnictwem!

Szczegółowe informacje, rady i przykłady dotyczące przygotowania projektu i jego promocji znajdziesz w książce „Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności”!

Jak promować projekt?

Szczegółowe informacje, rady i przykłady dotyczące przygotowania projektu i jego promocji znajdziesz w książce „Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności”!

Jak rozwinięty jest crowdfunding na świecie?

W 2011 roku najbardziej popularny portal finansowania społecznościowego na świecie – kickstarter.com – umożliwił finansowanie inicjatyw na kwotę ponad 99 milionów dolarów. Wartość rynku finansowania społecznościowego na całym świecie w 2011 roku została oszacowana na 1,5 miliarda dolarów i oczekuje się podwojenia tej liczby w roku 2012. Także w Polsce rynek ten rozwija się bardzo dynamicznie, w ubiegłym roku za pośrednictwem portali finansowania społecznościowego pozyskano kilkaset tysięcy złotych na realizację wielu interesujących przedsięwzięć

Jakie są formy finansowania społecznościowego?

Formy finansowania społecznościowego można wyróżnić ze względu na charakter płatności przekazywanej przez wspierających:

-darowizna – głównie inicjatywy charytatywne, brak świadczenia zwrotnego

-wynagrodzenie – w zamian za wsparcie pomysłodawca oferuje swoje produkty, usługi, bądź unikalne bonusy związane z realizacją projektu

-inwestycja – w zamian za wsparcie pomysłodawca oferuje udziały, prawa do zysków lub inną formę materialnego świadczenia

W przypadku modeli opartych na darowiznach nie zawsze zapewniona jest odpowiednia ochrona wspierających, gdyż projektodawca nie ma obowiązku realizacji projektu i dystrybucji obiecanych nagród. Mechanizm oparty na przedsprzedaży tworzy natomiast stosunek prawny, który zapewnia bezpieczeństwo transakcji, a także spełnienie obowiązków prawno-podatkowych przez twórcę projektu

Co jeżeli ktoś ukradnie pieniądze?

Jak w każdym przypadku udzielania finansowania istnieje teoretyczna możliwość padnięcia ofiarą oszustwa. To może się zdarzyć w przypadku inwestycji giełdowych, pożyczaniu pieniędzy znajomym i wielu innych sytuacjach. Przed przekazaniem kapitału należy dowiedzieć się o pomysłodawcy jak najwięcej, skontaktować z nim i sprawdzić podawane przez niego informacje. Crowdfunding jest oparty na zaufaniu i wspólnym przekonaniu co do słuszności realizacji projektu. Nie ma obaw, sukces wynagrodzi wszelkie wątpliwości 🙂

Jakie są różnice między finansowaniem społecznościowym, a zbiórkami publicznymi?

Zbiórki publiczne to regulowana, a wręcz reglamentowana przez prawo i administrację forma pozyskiwania środków (fundraisingu) na cele publicznie pożyteczne. W skrócie jest to forma wspierania przez społeczeństwo organizacji pozarządowych, które w zamian nie oferują świadczeń zwrotnych. Wrzucamy pieniądze do poszuki i wierzymy, że zostaną one odpowiednio spożytkowne. Natomiast w przypadku crowdfundingu osoba zbierająca środki obiecuje w zamian dostarczyć wspierającym konkretną wartość. Może mieć ona charakter materialny (produkt, usługa, bilet wstępu, udziały w spółce) lub niematerialny (spotkanie, wstęp na zamknięty event, współudział w ciekawym wydarzeniu.

3 komentarze

Leave a Reply