Tag: kickstarter.com

Kickstarter.com to obecnie najbardziej popularna platforma finansowania społecznościowego na świecie. Amerykański portal sprawił, że crowdfunding z niszowego sposobu...

As I wrote earlier in development stages of crowdfunding, polish crowdfunding scene is far less developed, than american,...