Tag: polityka

Mechanizm finansowania partii politycznych w wielu państwach opiera się na tysiącach niewielkich wpłat od wyborców i tylko w...