Tag: porady

Projekty finansowania społecznościowego można według różnych kryteriów podzielić na pewne grupy, mające pewne cechy podobne. Niezależnie od gatunku...

Wyobraź sobie człowieka mającego 1,5 tys. znajomych na facebooku, 400 osób o tych samych zainteresowaniach śledzących go na...