Definicje crowdfundingu

share on:

Finansowanie społecznościowe to wciąż młode zjawisko, ale staje się coraz bardziej znane, także w Polsce. Dopiero kilku autorów podjęło się próby definicji, a żadna z nich nie jest obowiązującą wykładnią. Jak Ty rozumiesz crowdfunding? Czym jest dla Ciebie? Jakbyś wyjaśnił/a o co c’man?

crowdfunding zawiera otwarte zgłoszenie, zasadniczo za pośrednictwem Internetu, które ma na celu zgromadzenie środków finansowych w formie darowizny, bądź w zamian za jakąś formę wynagrodzenia lub/i prawa do głosowania, w celu wspierania określonej inicjatywy

T. Lambert, A. Schwienbacher, An Empirical Analysis of Crowdfunding

crowdfunding to finansowanie projektu lub przedsięwzięcia przez grupę pojedynczych jednostek zamiast profesjonalistów (np. banków funduszy wysokiego ryzyka lub aniołów biznesu). W teorii, ludzie finansują pośrednio inwestycje za pomocą oszczędności, od czasu kiedy banki pośredniczą pomiędzy właścicielami kapitału, a stroną zgłaszającą nań zapotrzebowanie. Crowdfunding funkcjonuje bez pośredników: przedsiębiorca „dotyka tłumu” przez zbieranie pieniędzy bezpośrednio od poszczególnych jednostek. Komunikacja typowo odbywa się za pośrednictwem Internetu

A. Schwienbacher, B. Larralde, Crowdfunding of small enterpreneurial ventures, Handbook of entrepreneurial finance

system crowdfundingu pozwala użytkownikom dokonywać inwestycji w różne typy projektów i przedsięwzięć, często na niskie kwoty, poza regulowanym rynkiem wymiany kapitału, z wykorzystaniem internetowych platform społecznościowych, które wspierają bezpośrednią interakcję pomiędzy inwestorami, a osobami zbierającymi środki finansowe

A. Agrawal, C. Catalini, A. Goldfarb, The geography of crowdfunding

[w gospodarce i na rynku kapitałowym] w rzeczywistości istnieje wiele sił, które, gdy są połączone, zakłócają i zmieniają na zawsze procesy tworzenia firm i ich finansowania. Wiele z tych sił, będąc zagrożeniem dla funduszy VC, staje się konkurencyjnym źródłem kapitału wysokiego ryzyka, które nazywamy crowdfundingiem. Czym VC są dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, tym Hollywood jest dla kina itd. (…) Po raz pierwszy w historii, ludzie z całego świata stali się lub staną się kapitałodawcami dla nowych przedsięwzięć wszelkich typów. (…) To jest rewolucja crowdfundingu.

D. Marom, K. Lawton, The crowdfunding revolution. Social networking meets venture financing

rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono dawców kapitału, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku

K. Król, Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsiębiębiorstw w Polsce

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

2 komentarze

  1. Crowdfunding nie jest w stanie polepszyć dysproporcji pomiędzy bogatymi a biednymi.
    to po prostu inna forma brania pieniędzy od mas. ciekawe, czy osoby, które tak chętnie wpłacają po dolarze na projekt, byłyby skłonne tak chętnie wpłacać po dolarze, by polepszyć komuś życie. 100 000 dolarów = 350 000zł. w polsce wystarczy do życia na minimalnym poziom przez kilkadziesiąt lat. A jakoś trudno sobie wyobrazić, by ktoś w ten sposób został obdarowany i polepszył swój los, prawda?

    1. Tak i crowdfunding nie ma takiego zadania, jest cała gałąź fundraisingu, zbiórki publiczne i inne formy wsparcia charytatywnego i społecznego 🙂

Leave a Reply