SEC nie dotrzyma terminów z CROWDFUND Act

share on:

Amerykański SEC w przyjętym w kwietniu br. pakiecie ustaw JOBS, zawierającym także CROWDFUND Act, został zobowiązany do opracowania szczegółowych reguł i sposobów postępowania tak, aby zapewnić ochronę inwestorów. Szefowa SEC Mary Shapiro poinformowała, że nie uda się dotrzymać 90-dniowego terminu opracowania części rozwiązań i regulacji.

Część zapisów CROWDFUND Act weszła w życie natychmiast po podpisaniu przez prezydenta Obamę, ale ustawa wskazuje pewne obszary, w SEC został zobligowany do opracowania i wdrożenia rozwiązań szczegółowych. Jak podaje agencja Reuters, Shapiro była nastawiona krytycznie do pewnych zapisów ustawy, uznając że może naruszać ochronę inwestorów. Dodała jednak, że pracownicy SEC zabrali się do pracy, której efekty będą widoczne w najbliższym czasie.

share on:
K. Król

K. Król

Reaktor crowdfunding.pl

Leave a Reply