Konsument XXI wieku – wpływ Internetu na gospodarkę

share on:

Satus Venture opublikował ciekawy raport, który jest kompilacją różnych badań dotyczących zachowań internautów i wpływu Internetu na gospodarkę w różnych przekrojach.

Jak wynika z raportu, w Polsce przeciętny Internauta spędza w sieci 18 godzin i 25 minut tygodniowo. Jeżeli założyć, że poza snem doba ma 16 godzin, to ok. 16% spędzamy w Internecie, a działalność internetowa przekłada się jedynie na 3% PKB. Efektywność konsumenta spędzającego czas poza siecią jest więc dużo wyższa.

Z analizy SATUS wynika, że Internet:

  • bardzo pozytywnie wpływa na efektywność procesów;
  • powoduje znaczne oczędności czasu potrzebnego do zaspokojenia potrzeb;
  • powoduje oszczędność czasu, a co za tym idzie zmniejszenie ilości miejsc pracy;
  • zmniejsza zapotrzebowanie na infrastrukturę, powierzchnie komercyjne i negatywnie wpływa na budownictwo;
  • może pozytywnie wpływać na PKB krajów, ale wyłącznie konkurencyjnych na rynku globalnym;
  • negatywnie wpływa na PKB globalne.

Jak żyć w obecnych warunkach na świecie zdaniem SATUS? Należy mniej pracować, a więcej inwestować; mniej się ściagać i więcej współpracować i nie zadłużać się.

Pełny raport dostępny na stronie SATUS.

 

 Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
Informacje o podmiocie
Numer KRS 0000422013
REGON
NIP
Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Aktualna Nazwa CROWDFUNDING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma Prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST. WARSZAWA
Gmina M.ST. WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Ulica FLORY
Nr domu 9
Nr lokalu 10
Kod pocztowy 00-586
Poczta WARSZAWA
Adres strony internetowy:
Adres poczty elektronicznej
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców 2012-05-25
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców
Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Status OPP
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji JEŻELI ZARZĄD MA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Informacje o upadłości
Nazwa organu wydającego akt prawny
Sygnatura aktu prawnego
Data wydania aktu prawnego
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
Data zakończenia postępowania upadłościowego
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub Nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
KRÓL KAROL PREZES ZARZĄDU
CZARNIK MICHAŁ JAN WICEPREZES ZARZĄDU
Brak danych o likwidatorach podmiotu

 

 Powrót do menu głównego

Wersja 2.6, stan danych na dzień: 2012-05-28  

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply