MAC poprawia ustawę o zbiórkach, środowisko jest niezadowolone

share on:

Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji opublikowało projekt zmian w ustawie o zbiórkach publicznych. Zdaniem urzędników „jest nadzieja, że już wkrótce zbiórki publiczne będzie można przeprowadzać jednym kliknięciem albo esemesem”. Tego entuzjazmu nie podzielają jednak organizacje zainteresowane kwestią zbiórek publicznych. Dość zgodna jest opinia, że poprawka dodatkowo ogranicza możliwości zbierania środków przez Internet. – Opublikowany projekt jest zaskoczeniem i nijak ma się do wcześniejszych zapowiedzi i rozmów z reprezentantami administracji – nasz rozmówca nie chce ujawniać nazwiska. W tej sprawie stanowisko zajął też min. Piotr Trudnowski z Fundacji Republikańskiej i Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu (http://www.cafr.pl/2012/06/boni-zdecydowal-crowdfunding-nie-dla-polakow/):
Zaproponowane zmiany idą w najgorszym możliwym kierunku: wszelkie pozyskiwanie środków w Internecie podlegać będzie ścisłej reglamentacji urzędników. Tym samym nie tylko nie uda się uwolnić dobroczynności Polaków, ale pod znakiem zapytania stoi rozwój finansowania społecznościowego (ang. crowdfunding) w Polsce”

Zorganizowane zostanie także spotkanie zainteresowanych, data nie jest jeszcze znana.

Komunikat MAC: [quote align=”center” color=”#999999″]”Ustawa o zbiórkach publicznych, której dotyczy poprawka, została uchwalona 15 marca 1933 roku, kiedy nowoczesne instrumenty płatnicze były jeszcze futurologicznym marzeniem. W art. 1 mowa tam o „zbieraniu ofiar w gotówce lub naturze”. W poprawce proponujemy, by „gotówkę” zastąpić przez „środki pieniężne”. W artykule 5., który mówi o tym, że odpowiednie rozporządzenie będzie regulować sposoby przeprowadzenia zbiórek i zakres kontroli nad nimi, dodane zostało sformułowanie o różnorodności form przekazywania ofiar „z wykorzystaniem instrumentów płatniczych”. Proponujemy ponadto, by dodać sformułowanie o zapewnieniu „przejrzystości i jawności prowadzonych zbiórek publicznych”.[/quote]
Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw przekaże nadzór nad prowadzeniem zbiórek publicznych z gestii MSW ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, czyli obecnie szefowi MAC.

Poniżej pełna treść poprawki:

W ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm. x)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Wszelkie publiczne zbieranie ofiar w środkach pieniężnych lub naturze na pewien z góry określony cel wymaga uprzedniego pozwolenia władzy.”

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przeprowadzania zbiórek publicznych i zakres kontroli nad ich przeprowadzaniem, uwzględniając zwłaszcza potrzebę zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa zbieranych ofiar oraz zróżnicowanie form przekazywania ofiar, w tym z wykorzystaniem instrumentów płatniczych. Rozporządzenie określi w szczególności formy prowadzenia zbiórek publicznych, miejsca ich prowadzenia, niezbędne dane, jakie powinien zawierać plan przeprowadzania zbiórki, sposoby sporządzania dokumentacji dotyczącej przebiegu akcji zbiórkowej, wymogi, jakim powinna odpowiadać legitymacja osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną, oraz niezbędne informacje, jakie powinno zawierać publiczne ogłoszenie wyników zbiórki uwzględniając zapewnienie przejrzystości i jawności prowadzonych zbiórek publicznych.”.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

4 komentarze

  1. Brawo PTC! g*** WAm sie udalo zalatwic… TZN NIE! WRÓĆ! Udało WAm się! Załatwić usankcjonowanie zb. pub nawet przez Internet! Rozwiązać to, bo robicie więcej szkody niż pożytku!!!!!!!! :-/

Leave a Reply