Jak powstało „finansowanie społecznościowe”?

share on:

Finansowanie społecznościowe to polskie tłumaczenie angielskiego „crowdfunding”, które weszło już do powszechnego użytku. W dniu pierwszych urodzin bloga crowdfunding.pl cieszyłem się z małych sukcesów w popularyzacji tego określenia, nie spodziewając się wtedy, że będzie ono wykorzystywane w największych polskich mediach. Gwoli ciekawostki chcę opisać, jak do tego doszło.

Choć fraza finansowanie społecznościowe pierwszy raz pojawiła się na blogu crowdfunding.pl już w pierwszych miesiącach jego istnienia, to pierwotnie nazywał się on „finanse społeczne 2.0”. Nazwa dość niefortunna, myląca i nie do końca dobrze oddająca rzeczywisty sens tematyki bloga. Później był crowdfundingpl.wordpress.org i w końcu crowdfunding.pl już jako blog o finansowaniu społecznościowym. Natomiast w oficjalnej publikacji to tłumaczenie pojawiło się dopiero w maju 2011 w pracy dyplomowej „Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce” (którego fragmenty są dostępne):

Lektura dotychczasowych osiągnięć naukowych w dziedzinie crowdfundingu oraz analiza skuteczności działań z nim związanych, w tym także modeli biznesowych opartych na tym mechanizmie, pozwala autorowi na sformułowanie licznych wniosków i podjęcie próby definicji. Kierując się pewną analogią do tłumaczenia pojęcia crowdsourcingu na język polski, należy zdecydowanie podkreślić istotę społeczności, otwartość i wiążącą się z nią transparentność zgłaszanego zapotrzebowania na kapitał oraz stosowanie środowiska internetowego, jako optymalnego z punktu widzenia potrzeb. Dodać należy, że środki finansowe mają tu określone przeznaczenie, jakim jest rozwój przedsięwzięcia, ale przekazanie go nie musi implikować uzyskania korzyści, ani praw majątkowych.

W związku z powyższym w języku polskim stosowany powinien być termin finansowanie społecznościowe, a rozumieć należy je jako rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia, który angażuje szerokie grono kapitałodawców, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku.

Zupełnie oddzielnym problemem poza tłumaczeniem było sformułowanie definicji, która nadal nie wyczerpuje obszerności zastosowań crowdfundingu. To jednak temat na rozległą merytoryczną, a wręcz akademicką dyskusję (do której zachęcam).

Co ciekawe, mój wkład w promocję polskiego tłumaczenia dostrzegła Rada Języka Polskiego, sugerując to w jaki sposób następuje uznanie słów za „powszechnie używane”:

Terminy specjalistyczne wchodzą do języka najczęściej dlatego, że są używane w publikacjach naukowych, w podręcznikach akademickich itp.

Oczywiście, mało kto wtedy spodziewał się, że o tym fantastycznym mechanizmie będzie pisała właściwie cała opinia publiczna w Polsce. Teraz moją ambicją jest opisanie wielu obserwacji, także z rynku polskiego i przedstawienie ich w formie książki. To pozwoli zainteresować szersze grono osób, dla tych który mają pojęcie o możliwościach crowdfundingu, będzie zaś kompleksowym kompendium wiedzy. Zachęcam do zapoznania się z tym projektem wydawniczym – „Crowdfunding na papierze” – poparcia go, a także udzielenia wsparcia finansowego. Każda drobna nawet wpłata przybliża osiągnięcie sukcesu. Dodatkowo dopiero po tym, jak zostanie sprzedanych 120 książek, uda się sfinalizować rozmowy z partnerem wydawniczym, który wesprze projekt dużą kwotą i zostanie jego wydawcą. To powoduje, że te małe wpłaty i wiara w projekt są teraz bardzo ważne.

Taka książka powinna być dostępna na rynku, zwłaszcza w kontekście rewolucyjnych szanse jakie crowdfunding niesie – finansowanie kultury, promocja działań społecznych, a przede wszystkim forma alternatywnej inwestycji i tym samym nowe źródło kapitału dla małych przedsiębiorców. Ten projekt uda się jedynie dzięki wsparciu zainteresowanej tym zagadnieniem społeczności, która umożliwi dotarcie z tematyką finansowania społecznościowego do szerokiego grona osób.

Karol Król

Redaktor naczelny crowdfunding.pl

[box]

Specjalna strona projektu ksiazka.crowdfunding.pl

Profil projektu na beesfund.com[/box]

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply