„Crowdfunding – szanse, trendy, przykłady” – prezentacja z konferencji

share on:

Konferencja „Crowdfunding w Polsce 2012” w opinii uczestników była ciekawym i dobrze zorganizowanym wydarzeniem. Żadna relacja nie odda atmosfery, otwartości, wymienionych kontaktów i inspirujących rozmów. Odpowiadam jednak na prośby o udostępnienie prezentacji wprowadzającej.

Obyło się bez ogólnej prezentacji tego, czym jest finansowanie społecznościowe, żeby wykorzystać ograniczony mocno czas na przedstawienie wielowątkowości crowdfundingu, a także szans związanych z jego rozwojem w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply