FinTech & InsurTech Digital Congress – wyniki dyskusji

share on:

Podczas ostatniej edycji FinTech & InsurTech Digital Congress mieliśmy okazje wysłuchać ponad 100 prelegentów z 13 krajów, a także wymienić się wiedzą i doświadczeniem dotyczących regionalnego i globalnego rynku. W ramach dwudniowego wydarzenia przeprowadzono 13 bloków tematycznych. Podsumowanie wyników dyskusji poniżej.

GO GLOBAL

W tym roku hasłem przewodnim Kongresu było „Go global!” Ekspansja na rynki zagraniczne jest naturalnym krokiem zaawansowanego rozwoju przedsięwzięcia, a w przypadku nowych innowacyjnych rozwiązań bycie „global” oraz skalowalność, okazują się koniecznymi krokami, by osiągnąć sukces. Jednak na drodze do wejścia na arenę międzynarodową stoi wiele przeszkódi nie zawsze są to koszty, tylko – regulacje prawne. „Nadmierne”, „restrykcyjne”, „sztywne” – tak prelegenci określali regulacje, jakie występują w sektorach FinTech i InsurTech. Zarówno polscy jak i zagraniczni goście zgodzili się, że tylko usprawnienia i innowacje w strukturach regulacyjnych (regTech) pozwolą firmom, bankom i instytucjom przeprowadzać ekspansję zagraniczną.

Podczas Kongresu mówiono również o podejściu know your customer, które zakłada, że każda regionalna grupa klientów jest inna. Klienci zachowują się w inny sposób, potrzebują innych produktów. Dlatego trzeba szczegółowo poznać nowy (zagraniczny) rynek pod tym kątem – współpracować z lokalnymi ekspertami, testować rozwiązania i dostosować model/usługę do każdej grupy odbiorców indywidualnie. Przy ekspansji należy też pamiętać o tradeoff ryzyka i zysku – obydwa czynniki mają być dobrze oszacowane, ponieważ celem globalizacji nadal pozostaje rozwój, czyli zysk.

FinTech: FUTURE OF BANKING 

Wypowiedzi prelegentów tego bloku tematycznego choć były dosyć różnorodne, zgadzały się w jednym punkcie. Sektor bankowy bezwzględnie ulegnie dużym zmianom w najbliższej przyszłości. Co więcej, transformacja modeli oraz struktury rynku już się zaczęła. Nowe technologie – biometria, roboty, sztuczna inteligencja, blockchain zmieniają bankowość bardziej w trybie rewolucyjnym niż ewolucyjnym. Blockchain przyniesie dużo zmian w operacjach związanych z ochroną danych czy analizą wiarygodności. Na szybkość wprowadzanych zmian mocno wpłynie regTech (czyli innowacyjne technologie regulacyjne) w Polsce oraz łatwość dostępu do finansowania nowoczesnych rozwiązań.

Obecni gracze – banki tradycyjne będą zamieniać się w  fintechy, żeby przetrwać konkurencję. Poza tym będziemy obserwować ich konsolidacje. To nie znaczy, że nowe banki nie będą się pojawiać – będą – ale najprawdopodobniej w formach digitalnych oraz z mocno wyspecjalizowanym profilem. Najważniejszym staje się „customer experience” – oznacza to, że banki oraz inne instytucje w sektorze będą zmieniały model operacyjny w zależności od potrzeb oraz opinii klienta. Wiele innowacyjnych technologii będzie używane by zapewnić użytkownikowi najlepszy poziom usług – np. powstawanie nowoczesnych systemówCRM.

FinTech: EDUKACJA I KULTURA ORGANIZACYJNA 

Edukacja i kultura w warunkach rewolucji technologicznej, którą już obserwujemy, jest przestrzenią  do wielu zmian. Konieczna jest kooperacja pomiędzy biznesem oraz jednostkami edukacyjnymi. Z jednej strony wymaga todużej odwagi i wysiłku z obu stron, ale z drugiej ma przynieść korzyści oraz usprawnić rozwój całej gospodarki. Wymaga to również nowego podejścia do pokolenia „Z”. Ważne jest „diversity” źródeł wiedzy oraz możliwość nauki interaktywnej. Jednak w tym wypadku rozwiązania technologiczne nie zastąpią tradycyjnych uczelni.

Kultura organizacyjna staje się ważnym aspektem przy wyborze pracodawcy. Work-life balance, czy możliwość pracy zdalnej są atrakcyjnymi elementami potencjalnego zatrudnienia dla nowego pokolenia. Pracodawcy natomiast coraz więcej uwagi zwracają na takie cechy jak „learning agility” (ciągłe doskonalenie, sprawne uczenie się, szybka adaptacja) oraz autonomiczność (pełna swoboda w kreowaniu wartości dla klienta). Chociaż jednym z trendów jest robotyzacja wielu procesów w większości firm,to kreatywność i unikalność człowieka w niektórych sferach wygrywa z maszynami. Dlatego tak ważna jest „diversity” w doświadczeniu, wykształcenie oraz umiejętnościach członków dowolnego zespołu.

InsurTech: TRENDY W UBEZPIECZENIACH & ŚWIADOMY KONSUMENT I ŚWIADOMY UBEZPIECZYCIEL 

Jednym z oczywistych trendów na rynku ubezpieczeń będzie wdrożenie nowoczesnych technologii wzbogacających doświadczenie użytkowników (customer experience). Ale przede wszystkim ważne jest przekonanie ich, że nowoczesne rozwiązania cyfrowe są wiarygodne, proste i wygodne. Ubezpieczyciele będą walczyć o klientów oferując usługi cyfrowe oraz nowe formy ubezpieczeń. Gudget (on-demand) insurance, e-commerce insurance oraz catastrophe insurance były wspominane przez prelegentów, jako najbardziej popularne w niedalekiej przyszłości. Dyskutując o skali zastosowania nowych technologii prelegenci jednak zgodzili się, że całkowite usunięcie człowieka z procesów w branży nie jest możliwe. Celem rynku jest optymizacja współpracy człowieka i robota.

Najważniejszym trendem jednak będzie koncentracja na zapobieganiu szkodom oraz edukacja. Dlatego będzie coraz większe zapotrzebowanie nie tylko na nowoczesne formy ubezpieczenia, ale i na rozwiązania technologiczne, takie jak różnego rodzaju czujniki, rozpoznawanie głosu/twarzy, sztuczna inteligencja. Poza tym, żeby móc zmodyfikować obecną strukturę rynku, eksperci branży zalecają by nie bać się implementować różnychmodeli już dzisiaj. Bardzo skuteczna może się okazać kooperacja startupów i korporacji.

FinTech: FUTURE OF MONEY 

Przyszłość pieniądza jest dosyć ściśle związana z transformacją cyfrową oraz technologią. Płatności bezdotykowe i szybkie pożyczki już nie są przyszłością – używamy tych funkcjonalności na codzień. Zdaniem ekspertów windykacja, faktoring, kredyty online, oszczędzanie – tak samo będą napędzane rozwiązaniami innowacyjnymi. Sztuczna inteligencja, uczenie się maszynowe, rozpoznawanie mowy, robotyzacja pewnych procesów i transakcji pieniężnych, blockchain oraz waluty cyfrowy są przyszłością, ponieważ te wszystkie technologie już są testowane, stosowane i usprawnią koszty oraz model rynkowy.

W kwestii całkowitego usunięcia gotówki z obrotu większość prelegentów doszło do wniosku, że w najbliższem czasie nie powinno się to wydarzyć, bo pieniądz fiducjarny nie jest tak łatwy do usunięcia z obrotu.

InsurTech: (TELE)MEDYCYNA 

Popularność rynku telemedycyny zwiększyła się kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich paru lat. W roku 2017 liczba pacjentów wzrosła do 19% vs 7% w 2015 roku. Trend ten będziemy dalej obserwować w najbliższej przyszłości. Dlaczego? Ponieważ rozwiązania w tym sektorze mają na celu usprawnić wiele procesów związanych nie tylko z opieką medyczną. Dzięki nowoczesnym technologiom już dziś możliwa  jest integracja wielu kroków i instytucji, co oszczędza czas i zmniejsza koszty. Istotną zaletą staje się łatwość koordynacji ścieżki pacjenta – tylko za pomocą gadgetu.  Poza tym ważnym kierunkiem rozwoju tego rynku jest bezpieczeństwo danych biometrycznych i informacji genetycznej.

Rozwiązania z sektoru telemedycyny są też skoncentrowane wokół zapobiegania chorobom, czyli wokół elementów prowadzenia zdrowego trybu życia. Ponieważ obecnie obserwujemy taki trend, możemy śmiało oczekiwać jeszcze szybszego wzrostu całego rynku.

InsurTech: UBEZPIECZENIOWY HR 

Niektórzy mówią, że praca w ubezpieczeniach jest nudna. Jednak przez transformację, która już odbywa się w branży ubezpieczeń, ma się to zmienić. Te „nudne” stanowiska zostaną zastąpione przez roboty. Natomiast branża ma przyciągnąć dużo nowych specjalistów od technologii oraz modeli biznesowych. Co więcej, z wdrożeniem innowacji pojawi się wielkie pole do potencjalnej współpracy z wieloma innymi rynkami.

Słuszną metodą w warunkach szybkiej adaptacji nowoczesnych technologii jest „Agile Thinking”, czyli implementacja zwinnego podejścia do biznesu. Generacja „XYZ” jest gotowa na taki styl pracy, ale zadaniem pracodawców na rynku ubezpieczeń będzie dostosowanie się do tego. Tak samo jak w każdej innej branży, wyzwaniem będzie znalezienie równowagi pomiędzy innowacjami oraz niezbędnością człowieka w pewnych procesach i operacjach.

Check the video summary of the event FinTech & InsurTech Digital Congres.

share on:
Redakcja

Redakcja

Redakcja portalu crowdfunding.pl

Leave a Reply