European Crowdfunding Network – ważna inicjatywa

share on:

Od kilku miesięcy uczestniczę w pracach Europejskiej Sieci Crowdfundingu. 1. czerwca odbędzie się „launch event” i choć nie to jest istotne dla polskich interesariuszy rozwoju finansowania społecznościowego, to warto śledzić i uczestniczyć w pracach ECN.

O ile Polskie Towarzystwo Crowdfundingu skupia się na umożliwieniu i promowaniu rozwoju crowdfundingu głównie (choć nie tylko) na terenie naszego kraju, o tyle ECN będzie organem branżowym, lobbingowym i doradczym, wspierającym wszystkich zainteresowanych na poziomie ogólnoeuropejskim. Jest to szczególnie istotne, gdyż odpowiednia praca wykonana w Brukseli (gdzie jest siedziba ECN), teoretycznie może zaowocować dyrektywą regulującą ten temat na terenie całej Unii Europejskiej.

W ECN stale poszukujemy działań priorytetowych i w tym celu zostały opracowane formularze dla osób indywidualnych i firm, które mają pozwolić określić najważniejsze problemy, ale także potrzeby informacyjne osób i istytucji zainteresowanych.

Zachęcam do wypełniania formularzy i zapisów do bazy kontaktowej ECN. Tak, czy inaczej członkiem ECN będzie Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, a tym samym jego członkowie. Zapraszam więc na stronę PTC oraz do udziału w I Konferencji Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu!

Strona ECN

Formularz ECN dla firm

Formularz ECN dla osób

Strona PTC

Informacje o konferencji PTC

 

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply